We gebruiken de tracking en analysetool van Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Duitsland (“Jimdo Statistieken”). Dit dient overeenkomstig art. 6 lid 1f AVG de bescherming van onze gerechtmatigde belangen om te zorgen voor een behoeftegericht, gebruikersvriendelijk design en doorlopende optimalisatie van ons aanbod door een statistische evaluatie van je gebruikersgedrag. Jimdo Statistieken gebruikt geen cookies. Je gegevens (IP-adres, tijdstip van je bezoek, apparaat en browserinformatie) worden automatisch verzameld, geaggregeerd en geanonimiseerd verwerkt voor de beschreven doeleinden.
Deze gegevens worden verkort, opgeslagen als een hashwaarde en worden bovendien versleuteld met een willekeurige waarde die elke 24 uur gewijzigd wordt. Op deze manier wordt voorkomen dat de gegevens aan de identiteit van individuele gebruikers kunnen worden gekoppeld. Er vindt geen verdere samenvoeging van gegevens plaats.